Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici   

Vídeňská 800, 146 00 Praha 4

_________________________________________________________

 
Dotazník pro kmenovou školu – návratka

Vážení kolegové, žák/yně Vaší školy, byl/a v době své hospitalizace v TN v péči pedagogů naší školy. Pracoval/a u nás ve výjimečných podmínkách – bez rodinného zázemí a při zátěži lékařských prohlídek, zákroků, terapií, rehabilitací a pod.
V zájmu zdraví dítěte Vás žádáme o citlivý přístup a pomoc po jeho návratu z léčení a o respektování naší klasifikace na přiloženém osobním záznamu.
Jsme přesvědčeni, že společným úsilím zajistíme kontinuitu a dobré výsledky školní práce Vašeho žáka/ Vaší žákyně.
Zajímá nás, jak se dítě zapojilo do školní práce a kolektivu třídy. Prosíme Vás tedy o stručnou zprávu, až se dítě plně adaptuje v kmenové šlole. Zprávu (spodní část listu) můžete zaslat buď na adresu naší školy, nebo elektronicky z našich webových stránek (www.skolaftn.cz).
Za spolupráci děkuje pedagogický sbor ZŠ a MŠ při TN.

Jméno žáka:                       
Třída ve TN:                     
Třída v kmenové škole:    
Datum narození:                


 

Vaše sdělení:

 

Datum:                   Třídní učitel/ka: