Mateřská škola Kukučínova 1

Telefon: 241728349

Součástí Mateřské školy při FTN jsou i dvě třídy pro děti zaměstnanců nemocnice. Provoz je přizpůsoben pracovní době rodičů, proto začíná již v šest hodin ráno. Docházku dětí je možné po dohodě upravit tak, aby co nejvíc vyhovovala fungování každé rodiny.

Na vytváření výchovně-vzdělávacího programu spolupracují všechny paní učitelky. Vycházejí z nového Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a především ze svých zájmů a bohatých zkušeností. Ve školce se zpívá, tančí, hraje se tu divadlo, vznikají krásné obrázky. Samozřejmostí je každoroční karneval, oslava Vánoc i ostatních svátků a besídky pro rodiče. Mezi oblíbené činnosti patří i kroužky, které vedou paní učitelky naší školy. Tradiční zájem bývá o angličtinu, hudebně-pohybový kroužek a kroužek předškoláků. Využíváme i individuálních výchovných plánů k rozvoji dětí s odkladem školní docházky. V rámci možností jsou pořádány akce, kterých se zúčastňují děti „z Kukučínky“ spolu s dětmi hospitalizovanými. Jsou to například divadelní představení, oslava dne dětí, vítání jara, společná hra na zahradě… Nenásilnou formou se tak děti zdravé učí žít s těmi, co takové štěstí neměly. Tato integrace je přirozená a přináší pozitivní výsledky.

Naše mateřská škola má dlouholetou tradici. Její předností je i stabilní a plně kvalifikovaný kolektiv pedagogů. Našim cílem je, aby se zde děti co nejvíc naučily a především se tu cítily dobře. Největší odměnou je, když se do naší školky těší.