Seznam pedagogů

Jméno Oddělení Kontakt
Mgr. Čechlovská Monika psychiatrie ZŠ
Dušková Zuzana MŠ Kukučínova
Mgr. Hlavsová Lenka chirurgie ZŠ
Mgr. Hubáček Jiří psychiatrie ZŠ
Mgr. Hudečková Renata klinika ZŠ
PaedDr. Khodlová Alexandra neurologie ZŠ
Kočišová Silvie MŠ Kukučínova
Ing. Kosová Karolína infekce,TBC ZŠ
Kratochvílová Kamila klinika, JIP MŠ
Krausová Šárka MŠ Kukučínova
PaedDr. Křivánková Iva infekce,TBC ZŠ iva.krivankova@ftn.cz
Mgr. Kříž Petr chirurgie ZŠ
Křížová Marcela MŠ Kukučínova
Bc. Landová Jana psychiatrie MŠ
Langerová Iveta ŠK psychiatrie ZŠ
Literová Pavla neurologie MŠ
Mgr. Macková Michaela chirurgie, klinika,infekce ZŠ
Mgr. Machová Vanda chirurgie MŠ vanda.machova@ftn.cz
Mgr. Malinová Vladimíra psychiatrie MŠ
Mgr. Nárovcová Jitka psychiatrie ZŠ
PhDr. Orozovičová Mirjana psychiatrie ZŠ
Mgr. Petáková Dagmar chirurgie MŠ
Mgr. Petráčková Ivana chirurgie ZŠ ivana.petrackova@ftn.cz