Historie a současnost


Thomayerova nemocnice se nachází v Praze 4 – Krči.

Původně Masarykovy domovy byly v Krči uvedeny do provozu v roce 1928, za války sloužily jako lazaret pro nacistické vojáky. Po válce zde sídlily Sociální ústavy hlavního města Prahy. Od roku 1954 nese nemocnice jméno slavného českého internisty profesora Josefa Thomayera.

Výchova a výuka v tomto zařízení má dlouholetou tradici. Již v roce 1929 byla zřízena mateřská škola a v roce 1943 veřejná obecná škola pro děti dlouhodobě nemocné. Od roku 1994 byly školy samostatnými právními subjekty. 1. června 2004 vznikl sloučením Speciální mateřské školy a Speciální základní školy nový subjekt Speciální školy při FTN, jehož zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. Součástí škol je i školní družina a dvě třídy mateřské školy pro děti zaměstnanců nemocnice.

Od roku 2006 zní oficiální název Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici.