Základní škola


Na co se ptají děti ?

Jak dlouho trvá hodina?

Záleží na tom, na kterém ležíš oddělení a jak ti je. Někde se děti učí celé dopoledne a mívají i odpolední vyučování, jinde si s tebou bude paní učitelka povídat třeba jen půl hodinky.

Kolik je dětí ve třídě?

I to je různé. K některým dětem přijde paní učitelka přímo k posteli, jindy si sednou v herně nebo v jídelně okolo stolu. Je pravděpodobné, že každý bude z jiné třídy a že se každý budete učit něco jiného.

A to se v nemocnici učí všechny předměty?

I v nemocnici budeš mít svoji třídní učitelku nebo učitele, který si o tobě povede záznamy. Dále za tebou budou docházet učitelé podle svých odborností, kteří se s tebou budou učit všechno, co budeš potřebovat ve své škole. Stačí, když si vzpomeneš, co ses naposledy učil nebo na co jsi chyběl a můžete se dát do práce.


Na co se ptají rodiče ?

Podle jakých učebnic se učíte?

Nejlépe je donést dítěti knihy, sešity i pracovní listy z jeho kmenové školy. Bude tu pod odborným vedením pokračovat ve své práci a po návratu z nemocnice nebude mít tolik co dohánět. Je samozřejmé, že nejste-li z Prahy a s hospitalizací jste nepočítali, psací potřeby, knížky i ostatní pomůcky půjčíme.

Spojíte se s kmenovou školou?

Jestliže je žák v nemocnici jen na několik dnů, spoléháme na informace od něj případně od rodičů. Trvá-li hospitalizace delší dobu, telefonujeme do školy a žádáme o zaslání učiva např. emailem.

Má výuka v nemocnici vliv na klasifikaci?

Je- li dítě hospitalizováno déle než 14 dní, posíláme do školy přehled probraného učiva a po měsíci i návrh klasifikace. Ta by měla být závazná a žák by už neměl být přezkušován.

Co když bude po propuštění z nemocnice dlouho doma?

Už během pobytu v nemocnici se snažíme žáka na tuto skutečnost připravit a vysvětlit učivo i trochu dopředu, aby zůstalo především procvičování. Je možné si s námi domluvit konzultace, kdy v rámci kontrol u lékaře se přijde dítě o látce poradit.


Co zajímá učitele z kmenových škol ?

Jak mám vybavit žáka, který ví, že bude v nemocnici několik týdnů?

Nejlépe mu dát s sebou vše, co by potřeboval ve vaší škole. Moc nám pomůže, když po dítěti pošlete rozpis učiva, které bychom měli během hospitalizace probrat. Nám tak odpadne pátrání po tom, co už umí, co ještě ne a co se od něj čeká po návratu do školy. Častěji však o pobytu v nemocnici nebudete předem vědět. Informace je možné poslat faxem, emailem či telefonicky.

Jak se dovím, co a jak se u vás náš žák učil?

Po ukončení hospitalizace vám pošleme na adresu ředitelství zprávu se slovním hodnocením chování a vztahu k výuce, poslední probírané učivo a byl-li pobyt v nemocnici delší než jeden měsíc a zdravotní stav dítěte alespoň uspokojivý, tak i návrh klasifikace.

Můžeme pro vzájemnou spolupráci něco udělat?

Děti bývají velmi pyšné, když jim jejich paní učitelka se spolužáky do nemocnice napíše. Nás zase potěší, když vyplníte návratku, kterou přikládáme ke zprávě, abychom se dověděli, jak se náš bývalý žák zapojil do vaší výuky. Je to jediná zpětná vazba, kterou máme.