Rada školy


Podle zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla zřízena školská rada.


Má tyto úkoly :

 • - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • - schvaluje školní řád
 • - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • - projednává návrh rozpočtu na další rok
 • - projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní   zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
 • - podává návrh na odvolání ředitele
 • - podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy


Složení školské rady

 • Zástupci zřizovatele :
 • Aneta Ečeková Maršálová
 • Jitka Jásenská, Dis.
 •  
 • Zástupci pedagogických pracovníků :
 • Mgr. Lenka Hlavsová
 • Mgr. Petr Kříž
 •  
 • Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků :
 • Zdeňka Kuklová
 • Barbora Muknšnáblová
 •  
 • Předsedkyní byla zvolena Mgr. Lenka Hlavsová