Mateřská škola pro hospitalizované děti


Na všech dětských odděleních se každý všední den dětem zpravidla od tří do šesti let věnují paní učitelky z mateřské školy. Někdy ke hře přiberou i batolata nebo naopak školáky, nejednou se připojí i některý z rodičů. Zaměstnancům školy jde především o to, aby se děti nenudily, aby se jim nestýskalo a zapomněly na trápení, které jim způsobuje úraz či nemoc. Daří se nám děti zaujmout čtením pohádek, společnou hrou, mnohému je naučit a namalovat či vytvořit s nimi zajímavé výrobky, které si pak odnášejí jako milou vzpomínku domů. Na některých odděleních máme k dispozici vlastní hernu, jinde pracujeme s dětmi na pokojích u stolku nebo u postýlky, v případě příznivého zdravotního stavu dětí můžeme využívat i pěkně vybavenou oplocenou zahradu přímo v areálu nemocnice. Velice se nám osvědčila spolupráce s mateřskou školou pro zdravé děti, kam vodíme naše malé pacienty na divadelní představení, za panem kouzelníkem nebo na hudební pořady. Nespornou výhodou naší školky je velké množství didaktických her, stavebnic, hraček, knížek a výtvarného materiálu.

Díky našim zkušenostem a velmi dobré spolupráci s lékaři, sestřičkami a ostatním personálem nemocnice umíme citlivě vysvětlit, jaká vyšetření děti čekají, odhalit a zahájit nápravu logopedické vady či taktně upozornit rodiče na zlozvyk nebo naopak nadání, kterého si zatím u svého dítěte nevšimli. Rádi poradíme i s vhodným výchovným působením v domácím prostředí.

Hlavním cílem nás dospělých je, abychom dětem pobyt v nemocnici co nejvíce zpříjemnili. Víme, že jejich dobrý psychický stav urychluje uzdravování a ony se pak dříve vrací domů.