Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici


 • Kontakt:
 • Adresa: Vídeňská 800, Praha 4, 14600
 • Tel: 261 082 374, 261 082 323
 • Fax: 241 721 621
 • Email: sps.videnska_zs@zris.mepnet.cz
 •  
 • IČO: 60446714
 • číslo účtu: 75817349 / 0800
 •  
 • Ředitelka školy: PaedDr. Iva Křivánková
 • Statutární zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ivana Petráčková
 • Kancelář: areál TN, pavilon T
 •  
 • Zřizovatel:
 • Hlavní město Praha
 • Praha 1
 • Mariánské náměstí
PRAHAAktuálně:

Zápis do mateřské školy pro děti zaměstnanců TN na školní rok 2017/2018
proběhne 10. 5. 2017 od 8:30 do 15:00.
Místo zápisu: pavilon T – suterén – sborovna MŠ.
Přineste s sebou rodný list dítěte, přítomnost dítěte není nutná.

Dotazník pro kmenovou školu