Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici


 • Kontakt:
 • Adresa: Vídeňská 800, Praha 4, 14600
 • Tel: 261 082 374, 261 082 323
 • Fax: 241 721 621
 • Email: sps.videnska_zs@zris.mepnet.cz
 •  
 • IČO: 60446714
 • číslo účtu: 75817349 / 0800
 •  
 • Ředitelka školy: PaedDr. Iva Křivánková
 • Statutární zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ivana Petráčková
 • Kancelář: areál TN, pavilon T
 •  
 • Zřizovatel:
 • Hlavní město Praha
 • Praha 1
 • Mariánské náměstí
PRAHAAktuálně:


Vážení rodiče,
po havárii vody v MŠ Kukučínova je nutné tyto prostory vysušit, položit novou podlahovou krytinu a vymalovat. Práce již probíhají, ale v současné chvíli nelze stanovit, kdy přesně budou dokončeny. Pro Vaše děti budou od 27. 11. 2017 připraveny náhradní provizorní prostory v areálu TN, pavilon A1 – přízemí (zadní část). Provoz MŠ bude od 6:00 do 17:00 hodin.
Jedná se o mimořádnou situaci, která bude náročná pro Vás, děti i pedagogy. Prosíme Vás proto o pochopení a naléhavě Vás žádáme o zvážení všech možností hlídání Vašich dětí.
Průběžně Vás budeme o vývoji stavu informovat. Kontaktovat můžete zástupkyni ředitelky pro MŠ paní Mgr. Vandu Machovou: vanda.machova@ftn.cz, 261 082 323.
Pro hlášení stravy a docházky volejte (den předem) 734 267 672.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci.


Dotazník pro kmenovou školu